LIFE Climate Forest laat zien hoe klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen op zandgronden kan vergroten, zodat het bos ook in de toekomst haar cruciale rol voor plant, mens en dier blijft vervullen.

Onze bosecosystemen zijn kwetsbaar. Zeker op de zandgronden, waar de bossen vaak nog vrij jong zijn en veelal structuurarm en weinig divers. Bovendien hebben ze te maken met een arme, verzuurde bodem en problemen veroorzaakt door droogte. Daardoor missen deze bossen de veerkracht om zich goed en tijdig aan te passen aan veranderingen. De vitaliteit en biodiversiteit staan onder grote druk door klimaatverandering, stikstofdepositie, verdroging, hitte, wilddruk en onvoldoende variatie in soorten, leeftijd en bosstructuur. Steeds meer soorten hebben het daarom moeilijk en menig bosbeheerder vraagt zich af: wat kan ik doen, wat ga ik doen en hoe doe ik dat?

Naar vitale, veerkrachtige bossen

LIFE Climate Forest laat zien dat kleinschalig klimaatslim bosbeheer antwoorden kan geven op die vragen. Het project maakt de uitdagingen, dilemma’s, kansen en de beheermogelijkheden inzichtelijk. Want alhoewel bossen niet zullen verdwijnen als je niets verandert, is het de verwachting dat de vitaliteit zo onder druk komt te staan, dat bossen hun belangrijke functies in de toekomst minder goed kunnen vervullen. Denk aan de biodiversiteit, de kwaliteit van onze leefomgeving, filtering van water en lucht, erosiebestrijding en het vastleggen van CO2.

Het verhogen van de veerkracht is dus van groot belang bij het behoud van onze bossen en de belangrijke rol die ze vervullen. Dat vraagt gericht ingrijpen van de beheerder en het maken van sturende keuzes. Van het selecteren en toevoegen van soorten zodat er meer variatie in het bos ontstaat, tot de keuze voor specifieke herkomsten. En van de afweging welke bomen behouden blijven tot welke men weghaalt, om ruimte te maken voor nieuwe aanplant of toekomstbomen. Ook de keuzes die bijdragen aan een betere structuur en leeftijdsopbouw, een goed functionerende en voedzamere bodem en een succesvolle verjonging zijn van belang.

Lees meer over de opzet van het project, de partners en sponsoren >

Meedoen?

Bent u nieuwsgierig naar de kansen van klimaatslim bosbeheer of wilt u graag aan de slag gaan, maar heeft u behoefte aan meer informatie en praktijkvoorbeelden? Klik dan hier >

LIFE Climate Forest

LIFE Climate Forest laat zien hoe klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen op arme zandgronden kan vergroten, zodat het bos ook in de toekomst haar cruciale rol voor plant, mens en dier blijft vervullen.