Privacystatement

Project LIFE Climate Forest is een samenwerkingsverband van projectpartners Staatsbosbeheer en de Bosgroepen. Op basis van uw bezoek aan deze website worden een aantal persoonsgegevens verwerkt. De partners binnen het project vinden uw privacy daarbij zeer belangrijk. De gegevens die via deze site worden verzameld gebruiken we dan ook uitsluitend ten behoeve van algemene informatie over bezochte pagina’s en verblijftijd op de site(pagina) of voor het beantwoorden van vragen of het versturen van nieuwsbrieven. Wij gaan ervan uit dat u door het bezoek aan de site, het versturen van een vraag of het achterlaten van uw gegevens toestemming verleent voor het verwerken van uw gegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend voor de doeleinden gebruikt waarvoor ze ook via de site zijn verzameld en niet gedeeld met derden. Gegevens met betrekking tot een sitebezoek en correspondentie worden na drie maanden verwijderd. Persoonsgegevens die we verwerken in verband met een verzoek om op de hoogte gehouden te worden van het project, bewaren we tot het moment van afmelding. U kunt op ieder moment verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Verder willen wij u erop attenderen dat alle partners binnen het project hun privacy-beleid hebben aangepast aan de nieuwe wet. Dat betekent dat zij ook los van LIFE Climate Forest conform de regels omgaan met persoonsgegevens die zij in het kader van hun werkzaamheden verzamelen.