Bent u nieuwsgierig naar de kansen van klimaatslim bosbeheer of wilt u graag aan de slag gaan, maar heeft u behoefte aan meer informatie en praktijkvoorbeelden? Er zijn verschillende mogelijkheden om aan te haken bij het project en zelf te zien wat de mogelijkheden zijn.

Het delen en overdragen van waardevolle kennis staat centraal in LIFE Climate Forest. Verspreid over de projectjaren organiseren we verschillende kennismomenten waarin we samen met eigenaren, beheerders, beleidsmakers en andere betrokkenen aan de slag gaan met klimaatslimbosbeheer.

Tijdens deze momenten krijgen beheerders en eigenaren ook echt de mogelijkheid om samen met het projectteam te kijken naar de mogelijkheden voor hun specifieke situatie. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de doorvertaling naar bosbeleid. Beleidsmakers spelen immers een belangrijke rol in het ontwikkelen van het beleid en beheer van de toekomst.

Driedaagse cursussen voor beheerders

Inmiddels hebben we in 2023 al drie succesvolle cursussen voor bosbeheerders verzorgd. Tijdens deze cursussen was onder meer aandacht voor bosbodem, bosklimaat, veerkrachtige soorten en herkomsten. Elke cursusdag sloten we af met een excursie. In totaal hebben 150 bosbeheerders deelgenomen vanuit o.a. de Bosgroepen, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen.

Mini-symposium voor beleidsmakers

Op 5 maart 2024 vindt het mini-symposium voor beleidsmakers plaats in Breda. Tijdens het symposium delen vier sprekers nieuwe inzichten over klimaatslimbosbeheer:

1. We starten met Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) die ons invoert in wat klimaatslimbosbeheer nu eigenlijk is en belangrijke principes als adaptatie en mitigatie voor ons duidt.

2. Met Ellen Desie (Universiteit Leuven) en Leon van den Berg (Bosgroep Zuid Nederland) duiken we vervolgens in de problematiek rond de bosgroeiplaats en het belang van een gezonde bodem voor veerkrachtig bos.

3. Daarna neemt Bart Muys (Universiteit Leuven) ons mee door de resultaten en inzichten opgedaan in een recent project genaamd klimaatbomen, waarin voor Vlaanderen adviezen zijn opgesteld voor de omgang met boomsoorten in het licht van klimaatverandering.

4. Jan den Ouden sluit de lezingen af met het belang van doorlopende bosverjonging voor het aanpassingsvermogen van bos en de rol van wild.

Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer) leidt de dag in en begeleidt de discussie gedurende de dag. We ronden af met een korte excursie in het Mastbos waar we principes en uitdagingen van klimaatslimbosbeheer zien en gezamenlijk bespreken.

Aan de slag met klimaatslim bosbeheer

Bent u nieuwsgierig naar de kansen van klimaatslim bosbeheer of wilt u graag aan de slag gaan, maar heeft u behoefte aan meer informatie en praktijkvoorbeelden? Er zijn verschillende mogelijkheden om aan te haken bij het project en zelf te zien en ervaren wat de mogelijkheden zijn.

Dat kan door het project te volgen, maar ook door mee te doen aan de verschillende kennismomenten die we gaan organiseren. We betrekken u ook graag bij het verder ontwikkelen en testen van de beheerwijze. De waardevolle kennis die we al hebben, en die we tijdens het project nog verder aanvullen met nieuwe inzichten en ervaringen, delen we op allerlei manieren.

Zo kunnen we u vanuit uw rol in het bosbeheer informeren en meenemen in de mogelijkheden van klimaatslim bosbeheer.