LIFE Climate Forest draagt gericht bij aan het uitdragen van de kansen van klimaatslim bosbeheer en daarmee de ontwikkeling naar veerkrachtige en vitale bossen, die ook in de toekomst hun waardevolle producten en diensten kunnen blijven leveren.

 

In dit zeven jaar durende project gaan projectpartners Staatsbosbeheer en de Bosgroepen aan de slag met al deze aspecten van klimaatslim bosbeheer. Samen met bosbeheerders, eigenaren, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Onder andere in demobossen en referentiebossen en via trainingen, veldexcursies en symposia. Kennis delen is een van de belangrijkste onderdelen van het project.

 

Essentie : Vergroten veerkracht van bosecosystemen door klimaatslim te beheren.
Looptijd : september 2020 – augustus 2027.
Partners : Staatsbosbeheer en de Bosgroepen
Budget : € 5.256.662 (waarvan € 2.891.164 LIFE-subsidie)

 

We bekijken hoe een beschermend bosklimaat kan helpen bij het streven naar meer veerkracht en wat dit vraagt qua beheermaatregelen. Zo testen we welke soorten, herkomsten en plantmethodes het meest geschikt zijn en en hoe we met wildbescherming bij kunnen dragen aan een succesvolle verjonging. Al die keuzes monitoren we zorgvuldig.

Daarnaast is er aandacht voor het verfijnen van de methode zodat het een financieel en ecologisch verantwoorde boomgerichte benadering en een duurzaam beheermodel is, wat de kans op een succesvolle implementatie van dit beheertype zo groot mogelijk maakt.

> Lees verder over klimaatslim bosbeheer

> Download de brochure

LIFE Climate Forest in vogelvlucht

De opzet van LIFE Climate Forest is als volgt:

Essentie project: Vergroten van de veerkracht van bosecosystemen door klimaatslim te beheren
Looptijd: september 2020 – augustus 2027
Partners: Staatsbosbeheer en de Bosgroepen
Budget: € 5.256.662,- waarvan € 2.891.164,- LIFE-subsidie

Projectdoelen

Het project laat zien wat er nodig is voor een effectieve implementatie van klimaatslim bosbeheer; een kleinschalig en boomgericht beheertype. Kennis delen speelt daarbij een belangrijke rol. Zo streeft LIFE Climate Forest ernaar de ontwikkeling naar klimaatbestendig bos te stimuleren en de bosbeheergemeenschap te betrekken en inspireren door te laten zien dat het kan en hoe. We bekijken hoe een beschermend bosklimaat kan helpen bij het streven naar meer veerkracht en wat dit vraagt qua beheermaatregelen.

Partners

Het project is een initiatief van Staatsbosbeheer en de Bosgroepen:

Staatsbosbeheer is opgericht in1899 en beheert 273.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. Ze zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten. Er werken zo’n 11.000 mensen en jaarlijks ontvangen ze miljoenen bezoekers.

De Bosgroepen zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Ze adviseren en ontzorgen de leden bij het duurzaam beheer van bos en natuur. Er zijn meer dan 1500 leden bij de drie regionale Bosgroepen aangesloten, verspreid over heel Nederland. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen, defensie en gemeenten. Samen hebben de leden ruim 400.000 hectare bos en natuur in eigendom of beheer.

LIFE-programma

Project LIFE Climate Forest heeft financiering ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie. Dit programma heeft als doel innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid, en die dit beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen.

Meer informatie over LIFE >

Sponsoren

LIFE Climate Forest is mede mogelijk dankzij de volgende provincies die het belang van klimaatslim bosbeheer onderschrijven: