Klimaatslim bosbeheer helpt de veerkracht van bossen te vergroten

Het uitgangspunt van kleinschalig klimaatslim bosbeheer is dat je het hele systeem versterkt, zodat er een stabiel en beschermend bosklimaat ontstaat dat weerextremen kan dempen. Als het bosklimaat op orde is, blijven de luchtvochtigheid en bodemvochtgehaltes hoger, waardoor het mogelijk is om temperatuurextremen in de lucht en in de bodem beter te bufferen. Het behoud van het kronendak is daarbij erg belangrijk. Net als een goede menging en structuur, die de flexibiliteit van het systeem verhogen en de risico’s verlagen.

Kwetsbare bosecosystemen vragen om gerichte keuzes en sturing in het beheer

In LIFE Climate Forest ligt de focus daarom op:

  • meer variatie in soorten en herkomsten
  • een betere structuur en leeftijdsopbouw
  • een goed functionerende en voedzamere bodem
  • bijdragen aan een succesvolle verjonging
  • aandacht voor wildbescherming
  • creëren van natuurnetwerken wat bijdraagt aan meer biodiversiteit
  • aandacht voor koolstofvastlegging
  • boomgericht beheer

Het belang van vitale, veerkrachtige bossen

Een vitaal bos is een veerkrachtig bosecosysteem dat in staat is om mee te bewegen met veranderingen. Een bos dat zich in de nieuwe omstandigheden evengoed kan blijven ontwikkelen en ook over honderd jaar vitaal genoeg is om haar waardevolle producten en diensten te leveren. Heel belangrijk, want een bos biedt leefruimte aan planten en dieren, zuivert ons water en de lucht die we inademen, produceert de duurzame grondstof hout, legt koolstof vast en is voor velen een plek om te ontspannen en genieten.

Een vitaal en veerkrachtig bosecosysteem betekent wel dat het bosklimaat aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen. Een goede variatie in soorten en herkomsten, gerichte beheerkeuzes voor een betere structuur en leeftijdsopbouw, een goed functionerende en voedzamere bodem en een succesvolle verjonging.

We zien dat onze bosecosystemen het moeilijk hebben en dat ze onvoldoende veerkrachtig zijn. De vitaliteit en biodiversiteit staan onder grote druk en dat vraagt om keuzes en een passend beheertype. Kleinschalig klimaatslim bosbeheer biedt gerichte mogelijkheden om de problematiek aan te pakken en zo bij te dragen aan het ontstaan van een veerkrachtige en vitale bosecosystemen, die klaar zijn voor de toekomst.

In de praktijk bekijken

In LIFE Climate Forest hebben we verschillende demobossen en referentiebossen geselecteerd, dit zijn onze ‘voorbeeldbossen’. Hier kunnen we beheerders, eigenaren, beleidsmakers en andere belanghebbenden in de praktijk laten zien wat de mogelijkheden zijn van klimaatslim bosbeheer en hoe je dit kleinschalige en boomgerichte beheertype door kunt vertalen naar een specifieke opstand.

> Meer over de voorbeeldbossen