Project LIFE Climate Forest is een initiatief van Staatsbosbeheer en de Bosgroepen

Staatsbosbeheer is opgericht in1899 en beheert 273.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. Ze zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten. Er werken zo’n 11.000 mensen en jaarlijks ontvangen ze miljoenen bezoekers. Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland. Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en duurzaam benutten.

Sander Wijdeven is het aanspreekpunt binnen Staatsbosbeheer voor LIFE Climate Forest. Hij is bereikbaar via s.wijdeven@staatsbosbeheer.nl of +31 (0)6-12865246.

Project LIFE Climate Forest is een initiatief van Staatsbosbeheer en de Bosgroepen

Staatsbosbeheer is opgericht in1899 en beheert 273.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. Ze zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten. Er werken zo’n 11.000 mensen en jaarlijks ontvangen ze miljoenen bezoekers. Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland. Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en duurzaam benutten.

Sander Wijdeven is het aanspreekpunt binnen Staatsbosbeheer voor LIFE Climate Forest. Hij is bereikbaar via s.wijdeven@staatsbosbeheer.nl of +31 (0)6-12865246.

De Bosgroepen zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Ze adviseren en ontzorgen de leden bij het duurzaam beheer van bos en natuur. De expertise richt zich op alle onderdelen van het beheer; van onderzoek, advies en het opstellen van een beheer- of projectplan tot de uitvoering in het veld. De aanpak is realistisch en doelgericht, gebaseerd op deskundigheid, jarenlange ervaring en kennis van de leden en hun terreinen. Er zijn meer dan 1500 leden bij de drie regionale Bosgroepen aangesloten, verspreid over heel Nederland. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen, defensie en gemeenten. Samen hebben de leden ruim 400.000 hectare bos en natuur in eigendom of beheer. De Unie van Bosgroepen is de landelijke koepelorganisatie en er zijn drie regionale Bosgroepen.

De contactpersoon bij de Bosgroepen voor LIFE Climate Forest is Etiënne Thomassen. Hij is bereikbaar via e.thomassen@bosgroepen.nl of +31(0) 402066360

De Bosgroepen zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Ze adviseren en ontzorgen de leden bij het duurzaam beheer van bos en natuur. De expertise richt zich op alle onderdelen van het beheer; van onderzoek, advies en het opstellen van een beheer- of projectplan tot de uitvoering in het veld. De aanpak is realistisch en doelgericht, gebaseerd op deskundigheid, jarenlange ervaring en kennis van de leden en hun terreinen. Er zijn meer dan 1500 leden bij de drie regionale Bosgroepen aangesloten, verspreid over heel Nederland. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen, defensie en gemeenten. Samen hebben de leden ruim 400.000 hectare bos en natuur in eigendom of beheer. De Unie van Bosgroepen is de landelijke koepelorganisatie en er zijn drie regionale Bosgroepen.

De contactpersoon bij de Bosgroepen voor LIFE Climate Forest is Etiënne Thomassen. Hij is bereikbaar via e.thomassen@bosgroepen.nl of +31(0) 402066360