Symposium voor beleidsmakers

Op 5 maart 2024 organiseerden de partners achter LIFE Climate Forest een eerste symposium. Dit symposium ‘klimaatslim bosbeheer’ was specifiek gericht op beleidsmakers en beleidsbeïnvloedaars.

Aanleiding voor dit symposium is de urgentie van klimaatadaptatie van onze bossen en de zeer positief ontvangen cursusreeks voor bosbeheerders, waarvan we graag een aangepaste en op maatgesneden versie presenteren om vervolgens met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

Programma

We hebben tijdens het symposium in Hotel Mastbos (Breda) vier sprekers die nieuwe inzichten over klimaatslimbosbeheer delen:

  1. We startten met Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) die ons invoert in wat klimaatslim bosbeheer nu eigenlijk is en belangrijke principes als adaptatie en mitigatie voor ons duidt.
  2. Met Ellen Desie (Universiteit Leuven) en Leon van den Berg (Bosgroep Zuid Nederland) duiken we vervolgens in de problematiek rond de bosgroeiplaats en het belang van een gezonde bodem voor veerkrachtig bos.
  3. Daarna neemt Bart Muys (Universiteit Leuven) ons mee door de resultaten en inzichten opgedaan in een recent project genaamd klimaatbomen, waarin voor Vlaanderen adviezen zijn opgesteld voor de omgang met boomsoorten in het licht van klimaatverandering.
  4. Jan den Ouden sluit de lezingen af met het belang van doorlopende bosverjonging voor het aanpassingsvermogen van bos en de rol van wild.

Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer) leidt de dag in en begeleidt de discussie gedurende de dag. We ronden af met een korte excursie (door Etiënne Thomassen en Sander Wijdeven) in het Mastbos waar we principes en uitdagingen van klimaatslimbosbeheer zien en gezamenlijk bespreken.

Presentaties

De volgende linkjes leiden naar een weergave van de presentaties die op het symposium werden gegeven:

  1. Jan den Ouden over klimaatslim bosbeheer >
  2. Ellen Desie over groeiplaatsverbetering >
    en Leon van den Berg over de verbetering van bosbodems >
  3. Bart Muys over boomsoortenkeuze >
  4. Jan den Ouden over bosverjonging >