Artikel: zoeken naar bescherming tegen wildschade

Continue bosverjonging is een belangrijk middel om de veerkracht van bossen te verhogen. Het is alleen lastig om die verjonging van de grond te krijgen. De belangrijkste reden: schade aan de jonge boompjes door in het wild levende dieren zoals herten, reeën, zwijnen en hazen. Het blijft zoeken naar de juiste bescherming tegen wildschade…

Onze bosecosystemen zijn kwetsbaar. Zeker op zandgronden staat de vitaliteit en biodiversiteit onder grote druk door klimaatverandering, stikstofdepositie, verzuring, verdroging, hitte, onvoldoende variatie in soorten, leeftijd, bosstructuur én door wilddruk.
 

LIFE Climate Forest biedt de mogelijkheid om de verscheidenheid aan beschermingsmaatregelen tegen wildschade en de daar aan vasthangende visies van beheerders naast elkaar te laten zien in hetzelfde bosgebied. Dit met als doel kennisdeling en kennisspreiding. Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid de effectiviteit van de beschermingsmaatregelen te monitoren.

 

Het volgende artikel geeft een overzicht van de genomen beschermingsmaatregelen tot nu toe in de winter van 2023-2024: