Goed nieuws; we kunnen aan de slag met project LIFE Climate Forest!

Najaar 2020 kwam er goed nieuws! De Europese Unie heeft de aanvraag voor het project LIFE Climate Forest goedgekeurd. Dat betekent dat partners Staatsbosbeheer en de Bosgroepen de komende zeven jaar aan de slag gaan met het verhogen van de veerkracht van bossen op arme zandgronden, zodat de bossen hun belangrijke functies ook in de toekomst kunnen behouden.

Deel dit bericht gerust. Kies hier je platform.