We beseffen dat iedereen vanuit een eigen perspectief vragen zal hebben over het project LIFE Climate Forest . Op deze pagina staat een overzicht van de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. Gaandeweg het project vullen we deze pagina aan met vragen die we tegenkomen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan zeker even contact met ons op.

Vragen over klimaatslim bosbeheer

Een vitaal bos is een veerkrachtig bosecosysteem dat in staat is om mee te bewegen met veranderingen. Een bos dat zich in de nieuwe omstandigheden evengoed kan blijven ontwikkelen en ook over honderd jaar vitaal genoeg is om haar waardevolle producten en diensten te leveren. Ontzettend belangrijk, want een bos biedt leefruimte aan planten en dieren, zuivert ons water en de lucht die we inademen, produceert hout, legt koolstof vast en is voor velen een plek om te ontspannen en genieten.
Een veerkrachtig bosecosysteem vormt daarmee eigenlijk de basis van iedere bosambitie. Daarom is het goed om regelmatig een kritische blik te werpen op het beheer en om antwoorden te zoeken op de vragen die daarbij horen. Wat is de toekomstvisie voor dit bos en wat is daarvoor nodig in het dagelijkse beheer? Klopt de beheervisie nog met de realiteit van nu en de verwachtingen voor de toekomst? Of is het nodig om bij te sturen, om op de lange termijn het gewenste resultaat te bereiken?

De verontrustende ontwikkelingen van de afgelopen jaren laten zien dat onze bosecosystemen kwetsbaar zijn. Zeker op de zandgronden, waar de bossen vaak nog vrij jong zijn en veelal structuurarm en weinig divers. Bovendien hebben ze te maken met een arme, verzuurde bodem en problemen veroorzaakt door droogte. Daardoor missen deze bossen de veerkracht om zich goed en tijdig aan te passen aan veranderingen. De vitaliteit en biodiversiteit staan onder grote druk door klimaatverandering, stikstofdepositie, verdroging, hitte, wilddruk en onvoldoende variatie in soorten, leeftijd en bosstructuur. Steeds meer soorten hebben het daarom moeilijk. Waaronder de fijnspar en lariks en op sommige plaatsen ook de eik, beuk en grove den. Dat betekent een dilemma voor menig bosbeheerder: wat kan ik doen, wat ga ik doen en hoe doe ik dat? Door klimaatslim te gaan beheren kun je bijdragen aan het veerkrachtiger maken van de bossen, zodat zij ook in de toekomst hun waardevolle rol kunnen vervullen.

Alhoewel de bossen niet zomaar zullen verdwijnen als er niets verandert in het beheer, is het de verwachting dat de vitaliteit zo onder druk zal komen te staan, dat de bossen hun belangrijke functies in de toekomst minder goed kunnen vervullen. Denk aan het behoud van de biodiversiteit en hun bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Het filteren van ons water en de lucht die we inademen. Hun bijdrage aan erosiebestrijding en het vastleggen van CO2. Bovendien leveren bossen met hun hout een van de meest duurzame grondstoffen. Het verhogen van de veerkracht is dus van groot belang bij het behoud van onze bossen en de belangrijke rol die ze vervullen.

We beseffen dat iedereen vanuit een eigen perspectief vragen zal hebben over het project LIFE Climate Forest . Op deze pagina staat een overzicht van de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. Gaandeweg het project vullen we deze pagina aan met vragen die we tegenkomen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan zeker even contact met ons op.

Vragen over klimaatslim bosbeheer

Een vitaal bos is een veerkrachtig bosecosysteem dat in staat is om mee te bewegen met veranderingen. Een bos dat zich in de nieuwe omstandigheden evengoed kan blijven ontwikkelen en ook over honderd jaar vitaal genoeg is om haar waardevolle producten en diensten te leveren. Ontzettend belangrijk, want een bos biedt leefruimte aan planten en dieren, zuivert ons water en de lucht die we inademen, produceert hout, legt koolstof vast en is voor velen een plek om te ontspannen en genieten.
Een veerkrachtig bosecosysteem vormt daarmee eigenlijk de basis van iedere bosambitie. Daarom is het goed om regelmatig een kritische blik te werpen op het beheer en om antwoorden te zoeken op de vragen die daarbij horen. Wat is de toekomstvisie voor dit bos en wat is daarvoor nodig in het dagelijkse beheer? Klopt de beheervisie nog met de realiteit van nu en de verwachtingen voor de toekomst? Of is het nodig om bij te sturen, om op de lange termijn het gewenste resultaat te bereiken?

De verontrustende ontwikkelingen van de afgelopen jaren laten zien dat onze bosecosystemen kwetsbaar zijn. Zeker op de zandgronden, waar de bossen vaak nog vrij jong zijn en veelal structuurarm en weinig divers. Bovendien hebben ze te maken met een arme, verzuurde bodem en problemen veroorzaakt door droogte. Daardoor missen deze bossen de veerkracht om zich goed en tijdig aan te passen aan veranderingen. De vitaliteit en biodiversiteit staan onder grote druk door klimaatverandering, stikstofdepositie, verdroging, hitte, wilddruk en onvoldoende variatie in soorten, leeftijd en bosstructuur. Steeds meer soorten hebben het daarom moeilijk. Waaronder de fijnspar en lariks en op sommige plaatsen ook de eik, beuk en grove den. Dat betekent een dilemma voor menig bosbeheerder: wat kan ik doen, wat ga ik doen en hoe doe ik dat? Door klimaatslim te gaan beheren kun je bijdragen aan het veerkrachtiger maken van de bossen, zodat zij ook in de toekomst hun waardevolle rol kunnen vervullen.

Alhoewel de bossen niet zomaar zullen verdwijnen als er niets verandert in het beheer, is het de verwachting dat de vitaliteit zo onder druk zal komen te staan, dat de bossen hun belangrijke functies in de toekomst minder goed kunnen vervullen. Denk aan het behoud van de biodiversiteit en hun bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Het filteren van ons water en de lucht die we inademen. Hun bijdrage aan erosiebestrijding en het vastleggen van CO2. Bovendien leveren bossen met hun hout een van de meest duurzame grondstoffen. Het verhogen van de veerkracht is dus van groot belang bij het behoud van onze bossen en de belangrijke rol die ze vervullen.